Футбол, Костов и видео
Петък е. Изборите приближават. По електронни и хартиени полета се завихрят прашни въртопи от взаимни обвинения, на моменти те приличат на въртящите се стълбове на торнадо, които помитат по пътя си всякакви крехки надежди и доверия, и всички, уморени, очакват края на този вихър, когато вдигнатият прах кротко ще се слегне, ще засипе опустошената равнина...
Гадните ченгета срещу честните борци, които обаче получили пари от незнайно кой и незнайно за какво, и незнайно какво ги направили...
В тези прекрасни времена на мъжествена борба срещу злото пред погледа ми попада реклама за DVD-записвачка: Дават мача от осем и половина? Няма защо да бързате!
Пуснете на запис и когато ви е удобно, натиснете "play", за да видите началото, докато записването на мача продължава! Искате да видите пак гола? Просто натиснете едно копче и ето ви минута назад. А после можете да включите мача и директно, когато пожелаете.
С нашата записвачка вие сте господар на времето.
Винаги съм се питал какво ли е бил човекът преди изобретяването на техническите записващи устройства, които свободно позволяват да се разхождаш из записаната музика или филм. Разхождането напред-назад из творба, създадена именно от натрупване на последователности във времето, сигурно е променило дълбоко целия ни пространствено-времеви комплекс от възприятия. Също както всяко ново техническо изобретение, впрочем, променя възприятията ни за време и пространство.
Но в рекламата не става дума за произведение. Не става дума и за изцяло записан отрязък от нещо случило се, който да връщаш, да пренавиваш, да гледаш повторно и т.н.
Става дума за мач. Който протича в момента.
В нашия живот останаха твърде малко (да не кажа почти никак) събития, които се случват "в реално време" и протичат непредизвестено как. Един футболен мач винаги е едно такова събитие. В него, освен че "топката е кръгла", участват неизчислимо много фактори - от хремата на халфа до неудобните обувки на рефера. Тази игра е "велика" именно защото на терена е непредсказуем сблъсъкът на предварително изработеното майсторство с многобройни фактори "случайност". Това пристрастява публиката, която се включва в мача като отделно множество фактори, способно и то да влияе на изхода на срещата.
Мачът тече линейно във времето; да му се наслаждаваш, значи да се встрастиш, да вървиш във времето заедно с него - това важи и за публиката по телевизията. Удоволствието от мача - дори когато си далеч от стадиона - е да бъдеш част от неговото протичане.
Питам се какво удоволствие може да изпита запалянкото, когато се движи петнайсет минути след случилото се на стадиона, както ни го предлага рекламата на новото DVD устройство? Ще посегне ли той да върне за пре-глеждане гола от началото, когато може би друг гол е вече отбелязан? Ще устои ли той да бъде в различно от "мачовото" време?
Струва ми се, че да бъдеш в различно от протичащото време повече подхожда на нашите политици - и може би това DVD е създадено за тях. Слагаш "на запис" през 1991 година, през някоя следваща година започваш да гледаш, връщаш си хубавите победи, наслаждаваш им се, пускаш по-нататък към 97-ма примерно, следиш със затаен дъх антикомунистическите триумфи.
Но навън е вече октомври 2003 г.
17 октомври

Христо Буцев

Уговорка. Когато говоря за непредсказуемост на футболния мач, нямам предвид българското първенство.