Визуални интерпретации
До 8 ноември в АТА център/Институт за съвременно изкуство е разположена изложбата на Лъчезар Бояджиев "Hot City Visual", която е част от програмата за стипендианти на "Визуален семинар". Тя показва образа на София чрез анализ на рекламната среда от две противоположни отправни точки: 1. Зона на корпоративното лого и 2. Зона на махленското лого, които имат различен периметър на въздействие и определят две паралелни линии на живот.
Основната цел на проекта е художествена "провокация" чрез подмяна на елементи от градската среда - "реклама на махленски/семеен бизнес по корпоративен начин в публичното пространство на града". Така познатата вертикална йерархична схема на поставяне на рекламни носители (от битуващите най-долу бележки, табели, плакати... през билбордовете до корпоративното лого, разположено по най-високите части на сградите) е обърната "с главата надолу".
В продължение на половин година Лъчезар Бояджиев търси "визуални нередности" и ги събира във "Визуален дневник", разгърнат сега върху стените на галерията. Един от най-ярките примери на визуална манипулация е рекламата на Philips върху покрива на "Пирогов", до която художникът поставя още по-голяма реклама на ключар с коментара: "Откъде може да разберете, че това е Институтът за спешна помощ "Пирогов", а не магазин за техника "Филипс" или офиса на моя махленски ключар? Както корпорациите, така и малкият махленски бизнес трябва да имат равно право на реклама и добър шанс за просперитет в този град..."
Изхождайки от заключението, че в София "всеки може да закачи всичко, където си поиска", Лъчезар Бояджиев "закача" пране пред Народното събрание или на прозорец на бившия Партиен дом...
Друга част от проекта е реализираната огромна по размери реклама на "Бригадата на Стефан (и зетьове)" върху фасадата на Националната художествена галерия. Четиримата роми, чийто "офис" е на площад "Македония" - север, са главни герои и във филм, където виждаме как изпълняват обичайната си дейност - ремонт на покриви.
Проектът "Hot City Visual" разглежда съществени за облика на столицата проблеми под формата на забавни истории и фотомонтажи. На откриването на изложбата преобладаваха веселите лица и игривите теми на разговор. Част от бригадата на Стефан щастливо се хилеше в неведение за смисъла на случващото се. А аз все още се питам къде да поставя границата между атракцията и проблема...

С. П.