Галерията в рамка, извън рамка
Вече 70 години в Русе съществува голяма културна институция - Русенската художествена галерия, която е една от първите, създадени в страната. Учредена е като художествен музей през 1933 от група художници и будни русенски граждани. Всички те осезателно са участвали в организирания културен живот на града и са подкрепяли творчески инициативи на русенските интелектуалци.
Във връзка с юбилея галерията представя богата експозиция от фонда си, припомняща ни произведения от близкото и далечно минало. Колекциите от различни периоди включват: "Основателите на галерията", "Българска живопис от 20-те и 30-те години"; "Фрагменти" от българската живопис на 40-те и 50-те години на ХХ век; произведения на социалистическия реализъм и културното разведряване. Друга част от творбите се отнася към края на 70-те и 80-те. Гордост на галерията са емблематичните творби на едни от най-известните български художници: "Голо тяло" на Дечко Узунов, "Селянка с дете на гръб" и "Ангелчета" на Владимир Димитров-Майстора, "Дамски портрет" на Ненко Балкански, "Връщане от гроздобер" на Бенчо Обрешков, "Карловски двор" на Никола Танев, "Дамски портрет" на Мърквичка, женските портрети на Борис Елисеев и Султана Суруджон. Най-старата картина в експозицията е "Вечер - Панаир" на Димитър Радойков (един от основателите на галерията), рисувана през 1911.
70-те и 80-те са "връх" в попълването и обогатяването на фонда. От Общите художествени изложби и от Северо-българските изложби в галерията постъпват картините на Атанас Яранов, Светлин Русев, Иван Вукадинов, Янаки Кавръков, Галин Малакчиев... През последните 13 години не са правени закупки, което сериозно ощетява присъствието на новото поколение художници. Случайните и спорадични дарения са важни, но те не могат да съставят пълна картина на процесите и развитието на съвременното изкуство.
Русенската художествена галерия функционира и в качеството си на Голяма изложбена зала. Това й позволява да организира и приема изложби на интересни съвременни български и чуждестранни автори, както и на кураторски проекти. Това е опит за компенсиране на празнотите по отношение на съвременното изкуство. Само за 5 години през изложбените площи са преминали над 150 експозиции. Добро сътрудничество има и с фестивала "Мартенски музикални дни". Традиционни са връзките на галерията с Дружеството на русенските художници, с което се правят съвместни юбилейни и самостоятелни изложби на русенски творци. Поддържат се контакти и с художествените галерии в страната. Русенската художествена галерия сътрудничи успешно и с чуждестранните културни институти.
Мотото на юбилея - "Галерията в рамка, извън рамка" - не е избрано случайно. То най-точно обозначава дейността на галерията. Класическите галерийни изяви се съвместяват с нетрадиционните форми на съвременно изкуство. Това е опит за удовлетворяване на естетическите потребности на разноликата, интелигентна и изключително критична русенска публика.

Елена Великова,
директор на галерията