Културен коктейл


Нови председатели на съюзите на преводачите и писателите

Актрисата Цонка Митева на 80, Петър Петров
Културен мост - срещи на територията на критиката
Научна конференция за Илинденското въстание, Наум Кайчев
Избрани произведения (том 2 и 3) на Атанас Славов, Веселина Седларска
Книгата Изворите на Аза от Чарлс Тейлър, Емил Григоров
Русенската художествена галерия на 70, Елена Великова
Юбилейната изложба на Божидар Икономов, Георги Лозанов
Изложбата Hot City Visual на Лъчезар Бояджиев в АТА
Полковникът птица във Варшава, Силвия Борисова
Италианското списание Colors, Анахит Хачикян

Музика в Програма Христо Ботев на БНР
Стипендии 2004 за млади изследователи