Разказ
за вълшебния град Истанбул
и разпръснатото из него биенале

8-мо истанбулско биенале

Биеналето или града,
Светла Петкова