Богдан Бенев изложи за 72 часа живопис и графика в галерия "Икар" (23-25 октомври т.г.). Причудливи скупчвания на линии - тела и машини?, живото и изкривеното от технологиите? - полуабстрактни композиции за съзерцаване.

Хр. Б.