Гюнтер Брус в "Албертина"-та. Брус е новото голямо име от програмата на Виенската галерия, която представя знакови за европейското изкуство художници.
Представата ни за него неизменно се свързва с радикалността, с която в годините около 1970 той вкара в творчеството си собственото си тяло. Но Гюнтер Брус (р. 1938 г.) е един от онези големи европейски художници, чиито творби са представителни както за медийното разнообразие на нашето време, така и за преминаването на традиционните граници между видовете изкуства. Централната му роля във Виенския акционизъм се дължи на неговите граничещи със саморазрушение пърформанси. В стиховете си картини Брус открива своеобразно съседство и съжителство между рисунка и текст. Той комбинира света на изображението и езика, създавайки небивали творения на фантазията. Изложбата се открива във Виенската "Албертина" на 6 ноември и продължава до 8 февруари 2004. До 30 ноември в "Албертина"-та все още могат да се видят изложбите на Албрехт Дюрер (вж. "Култура", бр. 33, т.г.) и Георг Базелиц.

К