По повод неформалната среща на министрите на културата на държавите от ЕС на 2.10. във Флоренция австрийският държавен секретар по изкуствата Франц Морак е поискал значително увеличаване на средствата за култура на ЕС. Австрия настоява за 20-процентно годишно увеличение на средствата за култура вместо обсъжданите доскоро 12 %. Според Морак "все пак става въпрос за адекватна цифра, която да отговаря на процентното увеличение на населението в ЕС след разширяването. Ако културата има някаква стойност за нас, то в контекста на разширяването на Европейския съюз трябва да бъдат предоставени и съответните средства за култура." На дневен ред във Флоренция бяха и резултатите от консултационния процес за продължаване на европейската културна програма "Култура 2000". Формалното решение за нейното удължаване до 2006 г. ще последва на официалната среща на културните министри през ноември т.г. Програмата във Флоренция включваше и проекта "Agenore", предложен от италианското председателство. Във връзки с задълбочаващата се европейска интеграция и предизвикателствата на глобализацията задача на "Agenore" ще бъде да посочи и да поощри развитието на общите европейски културни ценности.

К