Първи пленер... С работите ще направим изложба в София, после в Сливен. И защо да не обиколим България, че и навън.
Моята цел е пленерът да стане ежегоден, като се сменят авторите и техниките им. Самите художници споменаха, че пленерът може да прерастне в международен...

Това са думи на Йордан Лечков, напечатани на титулната страница на каталога на превърналия се вече в реалност пленер. Известният български футболист, а напоследък и кандидат-кмет на Сливен, през м. октомври е поканил в Сливенския балкан 10 художници (предимно млади) и един утвърден фотограф. Резултатите от артистичните им съзерцания бяха показани на 23 октомври в галерия "Арте".

К