За трети пореден път от 23 до 25 октомври 2003 се проведе фестивалът Литература в действие, организиран от Британския съвет, София, в сътрудничество с поетите от New Writing North, Института за съвременно изкуство и Софийския университет. Билбордът на Кирил Прашков с реещи се в облачното небе октомврийски тикви, обрамчени от бодлива тел, предвестяваше случването на литературния пърформaнс на различни места в София. Политиката на мястото произвеждаше тематично близките и винаги вече уникално звучащи изпълнения на тримата британски и шестимата български автори, а музиката на Блуба лу репликираше или се съгласяваше с гласа на стиха и синкопа на фразата.
"Малките" места - двете книжарници и галерия "Ата" - дадоха по-голяма възможност на авторите да изберат и спогодят различни свои текстове, адекватни за произвеждането на литературното действие. Марк Робинсън, Пламен Дойнов и Момчил Николов избраха да четат последователно върху импровизациите на Константин Кацарски в книжарница "Буквите". Опити за кръгообразното четене и вкусване на езиковите сладости на шотландския и българския опитаха Надежда Радулова, Бил Хърбърт и Георги Господинов в книжарница "Книгомания". Публиката в галерията за съвременно изкуство "Ата" се увлече в етно-ърбън-джендър микстурата на Фадия Факир, ВБВ, Тома Марков и Блуба лу.
"Големите" места - Централният софийски затвор, фоайето на Софийския университет, Ситняковският пазар и клуб "Backstage" - също станаха обект на литературно въз-действие. Получи се обратна връзка, имаше контакт. Литературата проработи въпреки студа, шума и предизборния кипеж наоколо. Опитите на затворниците да откликнат на английския текст, благосклонността на хората в университета към мащабността на звука, репликата на един пазарджия: "Днес да не е ден на тиквите?" и клубното поклащане на глави в ритъма на "Sofia city blues" - това са само някои от доказателствата.

Надежда П. Александрова