Български за чужденци

У нас най-после се появи нов и модерен учебник по български за чужденци. По-точно - за немци. Макар отдавна да имаше нужда от такова учебно помагало, твърде изненадващо е мястото на появата му - не някой институт по българистика, а немското посолство в София. Това е така, защото автор на учебника и автор на идеята за неговото написване е съпругата на германския консул у нас г-жа Хилдегард Ерисман-Клингер. В учебника все пак има и българско академично участие - съавторството на проф. Румяна Павлова, славист, преподавател в СУ и в Кьолнския университет.
Учебникът е за възрастни. Съдържа 9 урока и се придържа към класическата система, където има текст, граматика и упражнения. Бих добавила и ударения - на всяка дума, дори на номерата на страниците, които са изписани с думи. Основният текст от урока е в диалогична форма с лексика от ежедневието, а темите издават опита на г-жа Клингер при запознаването й с България - "В самолета", "След кацането", "В жилището", "На пазара", "По пътя за работа", "Пикник на Витоша". Срещат се реални персонажи - между които е и уличното куче Шлапи, заселило се пред вратите на посолството, но и персонажи от българската история и култура. На представянето самата г-жа Клингер показа завидни за чужденец, неспециалист познания по български и почти безупречно произношение.
Учебникът е издаден от Понс - България. Марката принадлежи на немската издателска група "Ернст Клет", която има 120-годишен опит в издаването на учебници и речници и е утвърдена в цяла Европа. Към него има два диска с професионални записи, направени от студио "Мегавижън". Илюстрациите са на Генчо Симеонов, което му придава самобитен, български облик. Това, че има редактор от немската служба за чужденци и че вече е получил похвала от Института по славистика в Германия, едва ли е учудващо, като се има предвид произходът му. Учудващото обаче е, че още преди да бъде пуснат в търговската мрежа у нас, за една седмица в немскоезичната част от Европа са били продадени 1200 екземпляра. Явно в чужбина към българския език има интерес, за който у нас никой не подозира.

Ирина Илиева

Powerkurs fuer Auslaender, Bulgarisch. Hildegard Ehrismann-Klinger, Prof. Rumjanа Pavlova. Ernst Klett Sprachen. Sofia, 2003.