Blue като Blues
Синьо и черно, преплетени в бавен танц в ритъма на "четиривременен такт около постоянна хармония". Подобно определение за блус откриваме в Webster's Dictionary, според който blues е съкращение от blue devils (сини дяволи). Това допълнение обаче едва ли би могло да помогне много при възприемането на рисунките на Греди Асса в една от най-новите софийски галерии - "Арт Алея". Рисувани с туш, темпера и цветен молив, те са изчистени до знаковостта на калиграфията. Едри, плътни петна се противопоставят на игрив моливен щрих, за да образуват завършена цялост. Въпреки абстрактната рисунъчна форма, изплуват асоциативни образи за пейзажи, цветя, лица... Рисунките на Греди Асса са своеобразно въплъщение на едно от най-важните качества на изкуството - да бъде предизвикателство за въображението. Зрителят става съучастник, разкривайки абстрактната форма през собствените си възприятия в постоянния стремеж към откривателство.
Поставени в донякъде бъбривия интериор на галерия "Арт Алея", графиките на Греди Асса изграждат хармонична мелодия с плавно движение, излята сякаш на един дъх. Контрастът между кадифено черно, дълбоко синьо и бялото на листа изгражда ритъма в експозицията. Спонтанността на израза създава усещане за свобода.
Самият художник определя работите си като "Четири времена на едно състояние, изплъзващо се от хватката на описателността и сюжетността. Абстрактната рисунка освобождава от сериозността на обсъждането с разпознаваема форма и се превръща в игра на линии и обеми."
Настоящата изложба е трета за "Арт Алея" след две общи - живописна и графична. След Цанко Панов, Румен Жеков, Свилен Блажев, Недко Итинов, Вихрони Попнеделев, Христо Кърджилов, Стоян Цанев, Елена Панайотова... галерията ще продължи да представя утвърдени съвременни художници и млади автори.
Изложбата "The Blues" на Греди Асса продължава до 22 ноември.

Светла Петкова