До
Акад. Иван Юхновски
Председател на БАН
Копие до: БТА, в. "Култура", в. "Литературен вестник", в. "Дневник", в. "Капитал", в. "Сега", в. "24 часа", в. "Труд", БНТ, бТВ

Открито писмо

Уважаеми акад. Юхновски,
По повод на решението на Управителния съвет на БАН за избор на директор на Института по социология от 22.10.2003 г. ние, членовете на Института за критически социални изследвания към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и Фондация "Критика и хуманизъм", изразяваме нашето недоумение от незачитането на резултатите от избора на Общото събрание на Института по социология (подкрепен от комисията, назначена от Вас) и възмущение от погазването на принципите на автономията на научната дейност.
Според нас мандатите на проф. Фотев като директор на Института по социология бяха емблематичен израз на сполуката на българския преход в областта на социалните и хуманитарни науки, на победата на научния етос над идеологическите пристрастия. Държим да заявим, че дейността му като такъв спомогна за установяването на един нов морал в нашата научна общност.
Разчитаме на Вас и Вашия авторитет за това, че решението на Управителния съвет на БАН ще бъде подложено на принципна дискусия от всички заинтересовани страни. Такава дискусия ще бъде същностно необходима за крехката демокрация в администрирането на социалните и хуманитарни науки у нас.
С уважение:

Андрей Бунджулов, Андрей Райчев, Валентин Аспарухов, Деян Деянов (научен секретар), Димитър Вацов, Иван Чалъков, Кольо Коев, Лиляна Деянова, Майя Грекова, Милена Якимова, Мирослава Георгиева, Нина Николова (зам.-директор), Светлана Събева (зам.-директор), Стойка Пенкова, Тодор Петков (директор), Георги Каприев (асоцииран член)

Институт за критически социални изследвания
Пловдивски университет Паисий Хилендарски


София, 30. 10. 2003 г.До
Акад. Иван Юхновски
Председател на БАН
Копие до: БТА, в. "Дневник", в. "Сега", в. "24 часа", в. "Труд", БНТ, бТВ

Отворено писмо

Уважаеми акад. Юхновски,
Ние, членовете на Катедра "Етнология и социология" към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", сме дълбоко учудени от решението на Управителния съвет на БАН за избор на директор на Института по социология от 22.10.2003 г. Макар и формално в рамките на правомощията на Управителния съвет, според нас това незачитане на резултатите от избора на Общото събрание на Института по социология противоречи на цивилизованите принципи на академичен живот и преди всичко на академичната автономия.
Надяваме се, че Вие ще използвате Вашия авторитет и че бихте могъл да спомогнете за принципното обсъждане на проблема и евентуалното преразглеждане на решенията на Управителния съвет на БАН.
С уважение:

Доц. д-р Мария Шнитер
Ръководител Катедра Етнология и социология
към Пловдивски университет Паисий Хилендарски