Изборът на "Култура"


Вечно ще пее и спори
Документално-мемоарен сборник за Васил Арнаудов

Съставител и редактор Горица Найденова

Издателство Et cetera
София, 2003.
Цена 10 лева