В Култура (вж. бр. 39 от 24 октомври) подробно съобщихме за очакваната международна среща на театрални и филмови критици, организирана от НЦТ и ЕБКЦ. Е, кръглата маса се състоя на 27 т. м., при това в нея участваха всички предварително обявени авторитетни чужди гости от Международната асоциация на театралните критици (IATC) и от Международната федерация на филмовите критици (FIPRESCI) и около 30-ина български критици, студенти, Цветана Манева, Христо Бойчев, Иглика Трифоновa и други. Директорът на НЦТ Красимира Филипова откри срещата и даде думата на Божидар Манов, който води обсъжданията по първата тема: "От сцената към екрана и обратно". Основно изказване по темата направи проф. Вера Найденова, а в последвалите изказвания участваха активно всички гости. Второто заседание беше водено от доц. Калина Стефанова, а темата му беше: "Критиката - четиво за творците или за широката публика". Свои изказвания прочетоха Никола Вандов, Геновева Димитрова и Виолета Дечева, а в обсъжданията участваха Вера Найденова, Патриция Николова, отново всички чужди гости... На финала участниците в кръглата маса бяха поздравени от зам.-министъра на културата Анда Палиева, в която очевидно заговори музикалният критик...
Публикуваме трите писмени изказвания по втората тема.
Смятаме, че те дават достатъчно основания за откриване на дискусия по мисията и реалното място на критиката (литературна, музикална, театрална, филмова, художествена и т. н.) днес.
За участие в нея каним критици, журналисти от културните отдели на пресата и електронните медии, културолози, естетици, педагози. Каним, разбира се, и самите творци.

K