На 88-годишна възраст почина професор

Димитър Сагаев,

композитор и педагог, автор на обемно творчество, което включва всички жанрове. Сред най-споменаваните негови произведения са операта "Под игото", симфоничната поема "Полиелей на българката", също неговите симфонии и инструментални концерти, както и произведенията, които той пишеше с порива на възрожденец с цел да помогне на развиващите се български инструменталисти.
Димитър Сагаев бе музикант с много интереси; не отричаше нищо без да го познава, бе любознателен както по отношение на световните музикални процеси, така и по отношение на българското музикално творчество и изпълнителско изкуство. Той бе сред малцината български композитори, които живо се интересуваха от днешния концертен живот, от новосъздадените български творби. С неговата кончина българското музикантство сякаш губи една от своите опори - в исторически и духовен план. Светла да е паметта му!


K