Проф. Александър Фол

Фотография Иво Хаджимишев Ще влезете в историята, ако аз ви опиша

Патос означава страдание,
Христо Буцев

Човекът във видове пространства,
Александър Фол