Непожеланата критика

Международна среща на театрални и филмови критици

Геновева Димитрова

Никола Вандов

Виолета Дечева