Юбилейни Паисиеви четения
Тридесет години филология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" - Международният славистичен симпозиум в Пловдив (31 октомври - 4 ноември т.г.) премина именно под техния знак.
Научната програма на Паисиевите четения включваше секции в областта на езикознанието, литературознанието, секции по френска и руска филологии, история...
Докладите в деня на откриването принадлежаха на известни имена в областта на хуманитаристиката: проф. Иван Куцаров, проф. Стефана Димитрова, проф. Божо Чорич, проф. Карл Гутшмит, проф. Светлозар Игов...
По отношение на тематиката интерес за мен предизвика секцията с председател Клео Протохристова: "Литературоведът между 'смъртта на автора' и 'смъртта на читателя'". Светлозар Игов, Благовест Златанов, Милена Кирова, Албена Вачева, Цветан Ракьовски, Борис Ангелов, Йордан Ефтимов обективизираха (като литературоведи) странностите на автора и читателя. И се лутаха (като литературоведи) около пристанището на автора, и се опитваха да се отдалечат от "многоезичността" на читателя, създавайки третата гледна точка - тази на уж вездесъщия литературовед.
Лабиринтността често е единственият изход по трудния път на посвещението. Лабиринтността създава и усещането, че трябва да научиш на нещо хората около теб или да ги превърнеш в читатели, автори... Литературоведи. На Паисиевите четения липсваха студентите.

Дияна Иванова