Златен ритон 2003
Пловдив

Наградите

Човеци през блатото,
Геновева Димитрова