Второ биенале на художнички
от балканските страни
22 октомври - 11 ноември 2003
Национална галерия за чуждестранно изкуство

Куратори: Искра Траянова, Елена Панайотова
Участнички: Марилена Преда-Сънк, Александра Кройтору (Румъния); Дилмана Йорданова, Михаела Кавданска, Калина Димитрова (България), Ели Хрисиду, Маргарита Ставраки (Гърция); Славица Янешлиева, Ирена Паскали (Македония), Икбал Бели, Рудина Мемага (Албания); Йелена Радич, Миряна Мунишич (Сърбия и Черна Гора); Мерита Кочи (Косово).

През 2001 Искра Траянова и Елена Панайотова, в ролята си на куратори, заявиха намерението да представят през две години изявени художнички от Балканите. Тогава (в НХГ) те бяха подбрали главно инсталационистки. Сега, във второто издание на Биеналето на балкански художнички, са поставили акцент върху видео/мултимедиa и фотография. Произведенията изпълват залата за гостуващи изложби на НГЧИ. Географските граници и броят на участничките са разширени - 14 художнички от Албания, България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора. Предварително зададената тема е "Ние сме времето"/"We Are The Weather".