Неотдавна в Брюксел бе одобрен лингвистичен проект, представен от INALCO (Институт за източни езици и цивилизации) - Париж, в който Нов български университет, департамент "Приложна лингвистика", е партньор заедно с Университета "Mateja Bela" (Словакия), Университета в Марибор (Словения) и "Limburgs Universitair Centrum" (Белгия). Този проект цели създаването на мултимедийни учебници по български, словашки и словенски за френскоговоряща публика - начинаещи, предвидено да трае 3 години. Материалите ще включват учебник, интерактивен CD-rom и Web-страница.
Съавтори на учебника по български ще бъдат Мари Врина-Николов (гост-професор в НБУ), Цветилена Кръстева (ръководител на романската филология в НБУ) и Йонка Чуканова (дългогодишен преподавател по френски на българи във Френския културен институт и френското училище "Виктор Юго" в София).

К