28-те си нови членове представи на публиката Сдружение на български писатели (11 ноември т.г., Унгарски културен институт).
Между тях са Аксиния Михайлова, Анани Стойнев, Антоанета Николова, Божидар Богданов, Борис Жогов, Габриела Цанева, Женя Димова, Живка Симова, Иван Сухиванов, Кева Апостолова, Константин Фичев, Мира Душкова, Мирослав Дачев, Михаил Кръстанов, Момчил Николов, Недялко Славов, Оля Стоянова, Пламен Пенев, Райна Маркова, Румен Баросов, Румен Шивачев, Севдалин Генов, Снежана Иванова, Стоянка Грудова, Теодора Димова и Яна Букова. На вечерта в Унгарския институт много от новоприетите членове се представиха със свои творби и с творческите си биографии.
Председателят на Сдружението Михаил Неделчев се обяви против културния монополизъм сред писателските общности, визирайки Съюза на българските писатели, и призова новите членове "да направят видима фигурата на писателя в градската среда, да участват активно в литературния диалог - четене, скандали, писане на манифести, замерване с манифести...". Неделчев ни внуши идеята, че спецификата на сдружението е в това, че то събира несъбираеми индивидуалности...
Домакин на вечерта беше почетният член на международната секция на сдружението Дьорд Сонди. Неговият мандат като директор на Унгарския културен институт в София изтече на 10 ноември т.г. Въпреки че той ще запази поста си до края на идното лято, вече се чуват вещания за окончателната анихилация на писателската видимост в България след отпътуванете му оттук.

Анахит Хачикян