Проф. Биолчев: коридорният ректор на СУ
На 12 ноември т.г. се проведе Общо събрание на Софийския университет "Св. Климент Охридски". На форума чухме отчет на академичното ръководство от 17 ноември 1999 г. насам, както и отчет на контролния съвет за същия период. Най-важната за аудиторията точка от дневния ред обаче беше изборът на нов ректор.
Какво обещаваха кандидатите?
Проф. дфн Боян Биолчев настоя за реален образователен пазар у нас. Като негативна тенденция ректорът определи намаляването на държавната поръчка за бакалаври - с цел да се отделят повече средства за магистратурите. Той заяви, че СУ ще признава получените от студентите кредити за участие в международни проекти. Славистът продължи с факта, че политическата класа стои със затворени очи пред проблемите на де факто националния университет и поиска Алма Матер да се отдели финансово от групата на останалите български университети. Това ще позволи на университета да стане първостепенен разпоредител на бюджета си (днес средствата се регулират от финансовото и образователното ведомство, докато проф. Биолчев иска парите за университета да се отпускат директно от бюджета по същата схема, както за Народното събрание, да речем). Досегашният ректор заяви, че не участва в Съвета на ректорите, защото няма никакво намерение да признава смисъла му. Обидно е най-голямото висше учебно заведение у нас да има само 1/49 глас и да се съобразява с всякакви новоизлюпени образователни средища.
Реториката на акад. проф. дмн Борислав Боянов от Математическия факултет, самоиздигнал се кандидат, беше твърде драматична: "Българите проклеват децата си да не се връщат в България", "Единствената институция у нас, която не е пропиляла доверието в себе си, е СУ, който е страшна сила, спасител на нацията", "Образованието е в опасност, да разгърнем широк фронт в негова защита". И за разрешаване на всички тези проблеми ни предложи примера на министър Паси, който е поставил пред Математическия факултет мемориална пейка в знак, че е учил там...
Проф. дюн Владимир Петров, издигнат от Юридическия факултет и от самия себе си, обеща да помири институциите с университета, защото "ние сме детето, а не можем да хапем гърдата, която ни храни". Ректорът няма собствено достойнство, а от обидата му никой не е спечелил, подчерта проф. Петров. Той обеща за 4-годишния си мандат да увеличава с 40 лева годишно преподавателската заплата (сиреч общо 160 лв.), а служителската с по 25 лева на година. Юристът заяви, че ще работи за платена бакалавърска програма, а на студентите обещава интересен, весел и осмислен живот...
Проф. дфн Майя Пенчева от ФКНФ, издигната с подписка, подчерта, че всички са в залата само заради обучението на студентите. Тя обеща гъвкава магистърска програма, при която факултетите са отворени един към друг и попита защо университетът няма никакви извънстолични клонове, защо чуждоезиковото обучение е толкова лошо, защо библиотеката не е на свободен достъп, защо никой не обгрижва смяната на поколенията в най-стария наш университет... Проф. Пенчева заяви, че няма да води яростни битки с държавните институции, но ще използва всякакви, дори подмолни (?!) начини при "вземането" на бюджета. Тя обеща обслужване на преподавателите и студентите на едно гише, както и свободен достъп до всякаква университетска информация...
Проф. д-р Витан Стефанов, издигнат от Философския факултет, също акцентира на прозрачността в досегашното и бъдещото ректорско поведение. Той обеща ректорският пост да се разтовари от оперативна работа, за да усили контрола и регулацията, разпознаващи симулация от автентична дейност. Логикът призова хуманитарните и природните факултети да бъдат смятани за равни по важност, защото именно тяхното единство прави силата на университета. Кредитната система не трябва да превръща образованието в Алма Матер в еднопосочна улица "България - чужбина", заяви той. Проф. Витанов обеща също да намали мандата на ректора до 2-3 години...
В отговор на последвалите от събранието въпроси към кандидатите, проф. Биолчев обяви като средство за издигане още по-високо авторитета на СУ приемането на нарочен закон за него, а още по-добре - обявяването му за Национален университет. Проф. Майя Пенчева на свой ред предложи международната му акредитация. Проф. Владимир Петров пък заяви: "Ще взема 'Шипка'6 от СБХ и ще укрепим финансовото си състояние благодарение на наемите от зданието, трябва да ми повервате!" Той отстояваше позицията си, че университетът "трябва да брани и храни" и представи на аудиторията заверена от нотариус декларация, която поема този ангажимент, а при неспазването му гарантира отстраняването на проф. Петров от ректорския пост.
В изтощителното събрание - сред опасно много приказки за пари - ведрина внесоха два сложни себеотрицателни жеста. Като преподавател и баща доц. Янко Бъчваров кротко помоли проф. Стефанов да си направи отвод заради безразличието му към конкретен случай на корупция във Философския факултет. Тук веднага се намеси проф. Петров, който заяви, че победа без участието на проф. Стефанов никому няма да бъде сладка... Другият жест беше подкрепата на проф. Георги Бакалов, оказана на проф. Биолчев: "Не сменяйте коня посред реката!" (Да припомня, че проф. Бакалов беше яростният конкурент на досегашния ректор при предишните ректорски избори).
При твърде припокриващите се програми на кандидатите, множеството изказвания в подкрепа на досегашния харизматичен ректор, както и любовта на студентите към него, изборът изглеждаше предрешен и до очаквания балотаж между проф. Биолчев и проф. Стефанов не се стигна. Изборът между двамата основни кандидати образува пропорцията 201 гласа за досегашния ректор срещу 56 гласа за досегашния декан на Философския факултет. Да се надяваме, че новоизбраният ректор ще се възползва и от опита на проф. Стефанов като помирител на политическите страсти и финансов укрепител на Философския факултет.
След избора щастливият проф. Биолчев заяви: "Няма да се променя, ще продължавам да бъда "коридорният" ректор. Няма да губите своето време, защото аз ще губя своето..."
Събранието продължи с избори за Академичен съвет, Контролен съвет... Новият председател на Общото събрание е преизбраният доц. д-р Цветан Давидков. (Не мога да пропусна факта, че на Общото събрание се сблъскаха визията по процедурата на юристите с тази на математиците - напрежение, което хлевоусто се пренася от форум във форум. То накара юриста проф. Дончо Хрусанов, шеф на изборната комисия, да заяви, че където са двама прависти, има три мнения....)
Самото събрание беше изтъкано от гласуване, гласуване, гласуване... На 11-ия час не издържах и си тръгнах.

Марин Бодаков
Член на Общото събрание от квотата на докторантите