Честито!

Професор Васил Стефанов е роден на 15 ноември 1933 година във Варна. Преди седмица навърши 70.
Скептицизмът му е от онзи вид, прикриващият. Анализите му са и точни, и метафорични. Рационалната му образност е внезапно-ежедневна и остроумна. Той бърза, на пръв поглед бавно, но уверено. Като директор на Народния театър (при това в достатъчно смутни години) направи така, че човек да може да пише "първата ни сцена", без да се срамува или без да се глуми.
Честито, Професоре! Успешни години като директор на първия ни театър. И да напишете още книги и статии...

К


Досега професор Васил Стефанов е издал книгите:

Драма и композиция. Анализ (1965);
Съвременен куклен театър. Състояние и проблеми (1971);
Театрални срещи. Отзиви. На разни адреси. Срещи (1973);
Абсурдизмът или Театърът на отчуждението (1977);
Литература и театър. Избрани произведения (1983);
Арто, Артонен. Театърът и неговият двойник (Сборник статии). Съставителство и встъпителна студия Развитие на театралните възгледи на Арто(1985);
История на българския театър. От зараждането до 1878 г. (1997).
Под печат е подготвената съвместно с Кристина Тошева, Ромео Попилиев и Виолета Дечева История на Народния театър "Иван Вазов" (1904-2003).
Автор е на редица студии, проблемни статии и рецензии.