Не/пре/назначаването
на проф. Георги Фотев

Случаят

Декларация,
Член-кореспондент, проф. д-р Стоян Михайлов

За една клеветническа пропагандна кампания,
Чл.-кор. Стоян Михайлов