Балкански женски времена

Второ биенале на художнички от балканските страни

Из концепцията,
Искра Траянова

Ние сме времето,
Светла Петкова