Проф. Васил Стефанов на 70

Фотография Иво Хаджимишев

Честито!

Юбилеите на Професора,
Никола Вандов