Места на памет и конструиране на настоящето

Организатори: Дом на науките за човека и обществото (София), Гьоте-институт Интер Национес (София), Френски институт (София)

Събота, 6 декември 2003
9.30. Откриване на конференцията - въвеждащи думи и приветствия
10.00 - 11.00. Пиер Нора (Париж) - Световният напредък на паметта
11.00 - 11.30. Дискусия
11.30 - 13.00. Паметта пред историографията и социологията. Водещ Христо Тодоров
11.30 - 12.00. Райнхарт Козелек (Билефелд) - Съществува ли колективна памет?
12.00 - 12.30. Мари-Клер Лавабър (Париж) - История на паметта, социология на паметта
12.30 - 13.00 Дискусия
14.30 - 16.00. Паметта пред историографията и социологията (продължение)
14.30 - 15.00. Хайнц-Дитер Китщайнер (Франкфурт на Одер) - Култура на памет и писане на история
15.00 - 15.30. Хайнц Духарт (Майнц) - "Европейски" места на памет: как да европеизираме понятието на Пиер Нора?
15.30 - 16.00 Дискусия
16.30 - 20.00. Тоталитаризмите и травмите на паметта. Водещ Франсоа Артог
16.30 - 17.00. Алейда Асман (Констанц) - Места на памет между триумфа и травмата
17.00 - 17. 30. Ивайло Знеполски (София) - Комунизмът - места на памет без общоприета опорна точка
17.30 - 18.00. Христо Тодоров (София) - Памет за не-свободата
18.00 - 18.30. Дискусия
18.30 - 19.00. Виктор Нойман (Тимишоара) - Комунизмът и национализмът в Централна и Източна Европа: румънският случай след Втората световна война
19.00 - 19.30. Румен Даскалов (София/Будапеща) - Представата за отминалата епоха в паметта на комунистическите функционери
19.30 - 20.00. Дискусия

Неделя, 7 декември 2003
9.00 - 11.30. Паметта - диалектика между място и време. Водещ Мари-Клер Лавабър
9.00 - 9.30. Жан-Марк Тета (Лозана) - Защо паметта има нужда от география?
9.30 - 10.00. Лорие Туржон (Квебек) - Изграждането на едно място на баска памет в Квебек: MRC на баските между миналото и бъдещето
10.00 - 10.30. Михаел Вернер (Париж/Берлин) - Разминаващи се спомени, кръстосващи се спомени: френско-немски застъпвания в изграждането на няколко места на памет
10.30 - 11.00. Хайнц Висман (Париж) - Използване на цитата в историята
11.00 - 11.30. Дискусия
12.00 - 13.00. Артикулация между памет и спомен. Водещ Волфганг Хьопкен
12.00 - 12.30. Франсоа Артог (Париж) - Настояще и осъвременяване
12.30 - 13.00. Райна Гаврилова (София) - В търсене на изгубените места - изграждане на алтернативно минало
14.30 - 16.00. Артикулация между памет и спомен (продължение)
14.30 - 15.00. Богдан Богданов (София) - Памет и идентичност или за субекта на спомена
15.00 - 15.30. Лиляна Деянова (София) - Местата на памет - виждания от Изток
15.30 - 16.00. Стоян Атанасов (София) - Събитие и колективна памет в средновековния рицарски роман
16.00 - 16.30. Дискусия
17.00 - 19.00. Колективната идентичност между миналото и бъдещето. Водещ Жан-Марк Тета
17.00 - 17.30. Александър Кьосев (София) - Тракия: пред-национално, национално и комунистическо конструиране на памет
17.30 - 18.00. Волфганг Хьопкен (Брауншвайг/Лайпциг) - Ясеновац - Блейбург - Косевски рог; места на памет, виктимизиране и идентичност
18.00 - 18.30. Алиа Аглан (Париж) - Съпротивата и проблеми на паметта
19.00 - 19.30. Дискусия
19.30 - 20.00. Заключителен коментар на Пиер Нора.


Международна научна конференция около Пиер Нора
6 и 7.XII.2003, София, хотел Хилтън, зала Мусала