Образование без корупция
През седмицата проф. дфн Валери Стефанов, декан на Факултет Славянски филологии, съобщи, че за кандидатстудентската кампания през 2005 г. СУ "Св. Климент Охридски" ще отмени изпита по литература. Той ще бъде заменен със задача, съдържаща три компонента: тест по граматика и езикова култура; кратко съчинение върху литературен проблем; редактиране на текст. Целта на промяната е "да спре фабриката за частни уроци", както и възпроизводството на наизустени текстове. (Авторите в конспекта остават 14, но броят на произведенията може да търпи изменения.)
Очаква се предложението да бъде гласувано на факултетен съвет до средата на декември, а специална комисия ще подготвя новия формат на изпита.
Също през миналата седмица образователното ведомство предложи частните уроци да бъдат трансформирани в официални и доброволни извънкласни занимания в рамките на самото училище, за които учителите да получават по 6 лева на час. Заниманията ще бъдат извършвани в групи от по 20 ученика.
Според "Млади хора 2001" - изследване на Харалан Александров, Иван Иванов и Рафаел Чичек, публикувано в интернет на адрес www.dynamicaconsult.com - разходите за получаване на образование в публичните училища са почти същите, както разходите за обучение в частните училища.
Достъпът до образование вече реално зависи от финансовия статут на родителите, смятат авторите на изследването.

М.Б.