Сирак Скитник за първи път в пълен обем
НХГ отбелязва 120-годишнината от рождението на Сирак Скитник с голяма изложба, която проследява и изследва различните периоди в неговото творчество. Ролята на Сирак Скитник за осмислянето и оформянето на облика на нашето изкуство е безспорна. Това, което липсваше до момента, беше извеждането в цялост на неговото картинно творчество. Много от произведенията му дълги години остават извън експозициите, а други се експонират многократно, но винаги са съпътствани от противоречиви оценки.
С настоящата изложба НХГ, и в частност уредничката Бистра Рангелова, за пръв път показва цялата най-голяма колекция от негови произведения. Включени са картини от разнородния в търсенията ранен период, а също тези, които свързваме със сецесиона и с движението "Родно изкуство". Голяма част от творбите са от късните "експресивни" години.
Постижение е и пълният каталог на изложбата - документ, преодоляващ забравата.

С. П.