Учебникарските конкурси/скандали вече са всекидневие, а най-често срещаните им медийни образи не помагат да разберем какво по-точно става в този сложен "бизнес". Камо ли да си отговорим на класическите въпроси "Кой е виновен?" и "Какво да се прави?"...
Тук се опитваме да представим по-нетрадиционна гледна точка към направата на училищни учебници. Даваме думата на художници и книжни дизайнери, които също са заинтересувани от нови, по-порядъчни, правила на "играта". Правила, които да озаптят основния бич в тази сфера - корупцията.
В същото време не вярваме, че училищното образование ще бъде либерализирано чрез учебниците. Втренчването в тях обаче подсказва съществен проблем на образователната ситуация у нас: тя е фиксирана върху властта на учебника, а не върху продуктивното взаимоoтношение образоващ-образован.
В крайна сметка въпросът опира до това, как знанието да се създава в хода на обучението, а не да бъде давано наготово. Защото само реалното творческо конструиране на учебния материал в час може да подпомага социалната промяна в България.

М.Б.