Антикорупционно образование
На 25 ноември т.г. в Центъра за изследване на демокрацията "Коалиция 2000" организира кръгла маса под наслов "Антикорупционно образование в България. Необходимост и възможности за въвеждане на образователна програма по антикорупция във висшите и средните училища".

На форума бе представено току-що публикуваното от "Коалиция 2000" учебно помагало "Антикорупция", второ допълнено и разширено издание. То е подготвено от експертната група по антикорупционно образование на коалицията с участието на преподаватели от висши учебни заведения, специалисти и консултанти към конкретни държавни институции. Както ни уверяват, помагалото позволява използването му за цялостен университетски курс (1 семестър/15 учебни седмици). Петте му раздела, както и всяка от 16-те теми в помагалото, могат да служат за подготовка на отделни лекционни курсове в различни области на социалните науки.
Темите са разработени, както следва: "Корупцията като обществен феномен" - Андрей Нончев и Емил Ценков, "Антикорупционни стратегии в публичната сфера" - Добрин Канев, Невяна Кънева, Мария Йорданова, Бойко Славчев, Борис Велчев, Живка Дамянова, "Антикорупционни стратегии в икономиката" - Петкан Илиев и Тодор Ялъмов, "Гражданското общество срещу корупцията" - Емил Ценков, Андрей Нончев, "Международно сътрудничество срещу корупцията" - Георги Рупчев, "Международни журналистически разследвания срещу корупцията" - Милена Димитрова. На кръглата маса Александър Стоянов от "Витоша Рисърч" заяви, че корупция практически означава дисфункция на държавата, но българските законодатели не я разпознават - и вследствие на това назначенията на роднини не биват тълкувани като сблъсък на лични с публични интереси. Колкото по-малко образовани и "незаможни" са гражданите, толкова по-безчувствени към корупцията са те, продължи преподавателят в УНСС и намекна за перипетиите, чрез които в учебния процес се въвежда нова дисциплина...
Константин Паликарски, секретар на Комисията за координация на работата по борба с корупцията при Министерския съвет, описа неадекватните генерализации на тема "Какво ли е по по-високите нива?", които обикновеният гражданин прави, сблъсквайки се всекидневно с исканите на най-ниско равнище подкупи.
Доц. Людмил Георгиев, зам.-ректор на НБУ, изброи косвените, но и базисни условия, нужни за въвеждането на дисциплината "Антикорупция" в средните и висшите училища. В челото той, разбира се, постави семейното възпитание и продължи с нуждата образованието да бъде настроено да отговаря на въпросите: кой съм, какви са моите възможности, какви цели си поставям с техен оглед... Като корупциогенни фактори ученият подчерта географските особености, секуларизацията, крайно нереспектиращата и непрозрачна университетска среда. Доц. Георгиев обоснова нуждата от сериозен подбор на студентите, които ще бъдат обучавани по антикорупция - дали ще бъдат онези бъдещи държавни чиновници, които безкористно желаят да служат на общата кауза, или ще са всички онези, неспособни да се занимават я с бизнес, я с политика... Що се отнася до качеството на преподаване, доц. Георгиев рекламира опита на НБУ с анкетните карти, в които преподавателите получават пространни оценки от студентите. Самият етичен кодекс на частния университет предполага при нарушения студентите и преподавателите в институцията да губят както права, така и, забележете, авторитет!
София Димитрова, директор на отдел "Средно образование" на МОН, заяви, че вече година непрестанно мисли как учениците да бъдат запознати с начините, по които човек следва да се бори с корупцията. "Много е тежко да чувстваме как всички смятат държавната администрация за корумпирана", сподели тя и попита как ще се съчетае антикорупционното образование в съзнанието на дете, което вижда баща си да плаща рушвет на катаджия... Димитрова разви разбирането си към кои предмети в кои класове могат да бъдат прибавени теми по антикорупция. Тя съобщи, че корупцията в рамките на самото училище е ограничен проблем. (Корупция според нея е двама учители да си разменят ученици в посока клас - частни уроци.)
Румен Пранчов, директор на отдел "Политика във висшето образование" на МОН, заяви, че е изненадан от пазара на дипломи, появил се по време на прехода. Той продължи с тезата, че масовизацията на висшето образование причинява корупция (докато преди входът и изходът на ВУЗ са оформяли конус, то сегашната ситуация напомняла цилиндър)...
Пранчов стъписа аудиторията и с твърдението, че той самият не познавал студенти и преподаватели, дали/взели пари. "Презентация" направи и Душана Здравкова, председател на Варненския окръжен съд, която представи какво се случва в Откритите дни на оглавяваната от нея институция: ученици (9-11 клас) посещават съда, запознават се с работата му, доброволно работят в него през лятната съдебна ваканция, участват в симулирани процеси...
В дискусията след основните изказвания г-жа Якимова, експерт към Комисията по борба с корупцията в Народното събрание, заяви, че идеята за помагало срещу "втория начин" е прекрасна, но много закъсняла. "Детето взема частни уроци, защото съществува презумпцията, че в по-горна степен на образование по честен начин не може да се влезе. И това е въпрос на народопсихология." Експертката се спря върху произволните тълкувания на законовите текстове, довели до т.нар. "изнесено обучение" - класическа форма на корупция. 12 000 "изнесени" студенти на ВТУ "Св.св. Кирил и и Методий" са класически съучастници в корупция, предупреди тя. И опитите на специализираните органи да тушират социалния взрив, не отменя вината на студентите. Симеон Елазаров, представил се като говорител на стопанските факултети, заяви, че не вижда учебника като цялостен курс и изрази учудването си от факта, че студентите не познават правата си, нито пък документите, по които работят образователните институции, в които се обучават. Иван Колев от Философския факултет на СУ не сдържа изненадата си от факта, че Румен Пранчов не познава корумпирани преподаватели и разказа случай, при който преподавател по човешки права продава на студентите си своя учебник и дори го надписва.
"А Кант никога не е преподавал по своите книги."

Марин Бодаков