Литература и критически практики съдържа доклади от студентска научна конференция, проведена през май 2001 във Факултета по славянски филологии на СУ "Св. Климент Охридски" (съставител д-р Добромир Григоров). Днес томът е публикуван от Академичния център за литература и култура.
В "Литература и критически практики" автори са Еньо Стоянов, Петя Абрашева, Влади Владев, Калина Захова, Васил Видински, Галина Георгиева, Ласка Ласкова, Кристина Йорданова, Виктория Кирилова, Даниела Тодорова, Георги Налбантов, Адриана Недева, Зорница Хаджидимитрова, Андрей Бобев, Райна Камберова, Ваня Петкова, Диляна Лулчева, Галина Иванова (по време на конференцията всички те са магистранти във факултета, някои от тях продължават да са такива, но други вече са докторанти или се готвят за асистентски конкурси)... Част от публикуваните статии са нагнетени от опита авторите им да покажат цялото си натрупано в университета познание; с различна обосновка те приласкават авторитетите или се саморазправят с тях... Но предизвикват симпатия със сериозното си отношение към предмет на изследване, който не носи нито доходи, нито престиж...
Добромир Григоров пише в бележките си, че форумът от 2001 "беше замислен като реална възможност за изява извън пространството и социалната роля, предопределени от учебната аудитория". Такава възможност е и вестник "Култура", а участниците в сборника би трябвало да бъдат най-новите ни автори. Защото къде другаде следва да се изявява младежкият филологически елит?..

М.Б.


P.S. Междувременно се появи и електронният портал на "Библиотека Славика" (http://libsu.uni-sofia.bg/Slavica/), дело на Aнна Ангелова, Искра Ликоманова, Андрей Бояджиев и Добромир Григоров.