Пространствата на Иван Нинов
Иван Нинов подреди изложба от най-новите си графики в галерия "Артамонцев". Камерната експозиция включва творби от циклите "Пространство", "Следи" и "Натура", върху които художникът работи през последните няколко години.
В "Пространствата" на Иван Нинов чистите съотношения между абстрактни форми организират изначалния хаос в космическа хармония. Не е нужно да търсим конкретиката на образа, а възприемаме формата директно, освободена от асоциации. Така тя, изведена върху концентрирано черен фон, намира своето, сякаш единствено възможно превъплъщение в геометрични елементи с фини нюанси на синьо, зелено, жълто, сиво. На места пространствата се "разливат" свободно, "трептейки" върху белия фон. В други случаи взаимодействат със средата, в която са поставени - основа, запълнена от вибриращ плътен щрих, обогатена от ритмуването на различни растери.
Най-често в работите си художникът прилага техниките суха игла и литография и постига прецизност на детайла и богатство на рисунъка. В графиките "Следи", "Натура" и "Натюрморт с ябълки" по фото начин върху литографския камък той пренася и композира различни материи и форми - платове или човешки ходила например.
Изложбата на Иван Нинов събира в себе си реалност и космичност. Произведенията му са минималистичен допир с материята, който изгражда усещането за покой и равновесие.

Светла Петкова