До г-н Георги Първанов
Президент на Република България

Уважаеми господин Президент,

Позволявам си да се обърна към Вас от името на артистите на Фондация "Академия Аскеер" по повод предстоящото номиниране на член на Съвета за електронни медии.
Правя го, защото неведнъж сме ставали свидетели на провежданата от самия Вас политика на безпристрастност, надпартийност, държавническа и чисто ерудитска привързаност към европейските измерения на националните ни ценности.
Вярваме, че развитието на медийното регулиране и медийния сектор в българската обществена и културна среда би загубило много, ако от СЕМ продължи да отсъства (по силата на жребия!) доц. Георги Лозанов - учен, преподавател и практик с доказан авторитет и акустика.
Смея да мисля, че Георги Лозанов заслужава да бъде посочен от висотата на президентската институция, която Вие олицетворявате. Тъкмо заради неговата надпартийна, ерудитска, веща позиционираност като медиен капацитет, поддържащ будно и чувствително, на европейско равнище и с уникален професионализъм националната ни гледна точка по проблематиката на медиите, свободата на словото, духовността.
Ползвам се от възможността да Ви поднеса своите и на Фондация "А`Аскеер" най-искрени благопожелания!

С уважение:

Милен Миланов
председател на Фондация "А`Аскеер"