Покана
По повод 30-годишнината на висшето кинообразование у нас предлагаме на завършилите НАТФИЗ от всички киноспециалности (1978-2003) да се срещнем на 8 декември в 17 часа в кафенето на К.Е.В.А. - ул. "Г.С. Раковски" 114, за да образуваме общност на възпитаниците на нашия институт в областта на екранните изкуства и да определим дата и място за наша ежегодна среща.

Клас Кино- и ТВ-режисура
на I випуск 1973-1978 г.