Изборът на "Култура"


Блясъкът на Барока

Национална галерия за чуждестранно изкуство
11 ноември - 8 декември 2003