Пътеводител на (не)дигиталния кинаджия

С респектираща енергия Божидар Манов съумява да покрива смайващ физико-интелектуален обем: пътува по фестивали (като вицепрезидент на ФИПРЕССИ), преподава (в НАТФИЗ и НБУ), води седмична кинорубрика във в. "Сега", пише критически текстове (и в "Култура"), та дори и теоретични трудове...
Новата му книга "Дигиталната стихия. Киното и новите медии в цифровия 21-и век" е амбициозно продължение на любопитството му към същността на умопомрачително бързо развиващото се технологично обновяване на аудио-визуалния език, заявено в "Дигиталната аудиовизия" (София, 2000). Това си е проява на биографична интегралност - в кинознанието Божидар Манов влиза от електрониката и естествено е точно той да води технократско-естетически курсове като "Теория на изображението", "Виртуална реалност", чиито лекции са в основата и на този труд. "Дигиталната стихия" е атрактивно четиво не само за студенти и специалисти, а и за всеки киноман - от ситуирането на новите медии, през техническите им параметри до естетическите експерименти с тях. Разделена в пет глави, книгата се опитва да представи и - още по-важно - да осмисли континюитета в киното от началото ("Дигиталното кино - братя Люмиер 100 години по-късно") до братя Уошевски ("Миленум Matrix"), представяйки свои и чужди теоретични възгледи върху параметрите на фотографичността и монтажа в контекста на дигиталната технология. "Т.е. ако използваме езика на математическото моделиране, параболата описва движението: от пряката аналогова регистрация на натурната действителност през различните технически способи на нейната обработка до новата дигитална регистрация, която сама по себе си е вече цифрово (пре)създаване на тази действителност или изцяло създаване на нова, несъществуваща виртуална реалност."
Разсъжденията на Божидар Манов (213 страници) са базирани върху 168 заглавия на филми и други аудио-визуални продукти (със съответните показалци), както и на позоваването на философи, теоретици, практици... Естествено, в книгата присъства и глава "За и против дигиталното кино" с подобаващите аргументи (икономически и естетически), характерни за всеки стадий от развитието на киното.
Божидар Манов превежда читателя/зрителя през джунгла от термини и технологии на "роденото от цивилизацията високо techne". Нещо повече - прави го с лекота, тъй като сам е увлечен в пътешествието.

Геновева ДимитроваОт пръв
поглед


Божидар Манов.
"Дигиталната стихия"

ИК Титра,
С., 2003.