До проф. Абрашев
Министър на културата

Копие до:
г-жа Жени Захариева, председател на СБМТД;
г-н Явор Димитров, директор на Национална филхармония, София;
г-н Николай Вязигин, председател на КТ "Подкрепа" към Националната филхармония;
г-н Николай Куманов, председател на КНСБ към Националната филхармония;
всички оркестранти - членове на Националната филхармония

Уважаеми г-н Министър, Дами и господа, С настоящото писмо бихме искали да изразим пред вас и пред цялата музикална общественост изключителното възмущение на съвета на директорите на Класик ФМ радио АД , както и на колектива на радиото, от поведението на г-н Явор Димитров - директор на Националната филхармония.
Поводът за тази реакция е направено изказване на г-н Явор Димитров на 27.11.2003г. по време на събрание на оркестъра на Софийската филхармония, в което на въпроса на оркестранти защо от афишите на Националната филхармония се анонсират концертите на оркестър "Симфониета" и диригента Свилен Симеонов, г-н Явор Димитров е обявил, че това решение на ръководството на филхармонията е срещу опитите на "Класик ФМ" радио да присвои името на оркестър "Симфониета" и по този начин да облагодетелства своята концертна дейност, като назначи на щат оркестъра на радио "Класик ФМ" на мястото на оркестър "Симфониета".
Като изразяваме искреното си уважение към институцията на Националната филхармония, както и към всички колеги - оркестранти, чийто труд ние всички в "Класик ФМ" радио уважаваме, считаме, че е недопустимо името на "Класик ФМ" радио да бъде въвличано в лъжи като тази в цитираното изказване на г-н Явор Димитров.
Класик ФМ радио е организатор на повече от 40 концерта годишно, като циклите "Концертмайсторите", Биохим Класик Джем", "Златния цикъл на симфониците" и концертите от "Европейски музикален фестивал-София" се провеждат в зала "България".
Като най-голям наемател на зала "България", ние сме притеснени от развитието на взаимоотношенията между нас и директора на Софийската филхармония в последната година. Концертната дейност е много важна за нас. Именно поради това, а и с оглед на бъдещите отношения между колектива на Националната филхармония и радио "Класик ФМ", настояваме да получим писмено обяснение за намесването на името на Класик ФМ в подобна груба лъжа. Нещо повече, не става ясно как служейки си с тази лъжа, г-н Явор Димитров отговаря на въпроса, зададен от филхармониците, за присъствието на орестър "Симфониета" на афишите на Националната филхармония.
Бихме желали да ви информираме, че защитата на име или марка може да стане в Патентното ведомство на Република България, както и в Министерството на културата, когато става дума за регистрация на артистична група. Орестър "Симфониета" е общински оркестър и е под попечителството на община "Надежда", която най-вероятно е направила необходимите стъпки за регистрация на името.
Ръководството на "Класик ФМ" радио никога не е имало намерение да ползва името "Симфониета" за своя оркестър. Ние сме инвестирали усилия и средства да наложим името "Младежки оркестър на Класик ФМ радио", което най-точно показва принадлежността му към нас.
Бихме желали също да Ви уведомим, че със Столична община и ръководството на културен институт "Надежда" "Класик ФМ" радио поддържа много добри партньорски отношения и не бихме позволили те да се петнят от изказвания, като направеното от г-н Явор Димитров.
С благодарност за отделеното време,

Петър Коев
Председател на съвета на директорите на Класик ФМ радио АД
Васил Димитров
Изпълнителен директор на Класик ФМ радио АД

София, 02 Декември 2003 г.