Честито!
Страшно е край теб да премине толкова Слава!, чух да казва един езиковед, когато Константин Павлов напускаше аулата на Алма Матер в "коридор" от ръкопляскания...
На 2 декември т.г. класикът получи Голямата награда за литература на Софийския университет, както и Почетния знак на университета със синя лента.
В своята мотивация за присъждане на наградата проф. дфн Валери Стефанов, декан на Факултет Славянски филологии, заяви, че Константин Павлов наблюдава в творчеството си изстиващия труп на литературата, придавайки му достойнство и скромност. За разлика от другите, отнемащите.
В края на кратката церемония художничката Донка Павлова лаконично благодари от името на баща си:
"Писал съм и живял според вътрешната си вяра и избор за човешко поведение и поезия. Това, че Университетът е забелязал един свой не винаги прилежен ученик, ме изпълва с доверие и благодарност."

М.Б.