Честито!


Homo Bohemicus
Какво четат преуспелите в славистиката у нас? И кои са за завиждане? Отговорът е лесен: книжките "Homo Bohemicus" на 10-годишния вече "Бохемия клуб". И тук веднага трябва да спомена името на непрежалимия Величко Тодоров, за когото проф. Никола Георгиев с тъга отбелязва в юбилейния брой на изданието: "От Величко идеше всичко."
Равносметката в намастилена хартия е направо фантастична: 1994 - 4 книжки, 1995 - пак 4 книжки, но и появата на Голяма чешка библиотека с още 4 издания, 1996 - пак 4 книжки, алманах, специално издание, Славянска библиотека...
И така - разгръщайки ритмично забавните и дълбоки свитъци, - цели 10 години. Последна във внушителния списък е неотдавна отпечатаната двойна книжка "Чешкото кино - пространства на срещи и разлъки", съставена от Яромир Блажейовски и Славея Димитрова. А ерудираното трудолюбие на бохеми(сти)те "заплашва" да продължава...
Разбира се, "Бохемия клуб" не е суховато общество - в него са вдигани толкова чаши и толкова радостни глъчки, напоени със свободни разисквания... Всъщност наздраве!

М.Б.