От Панаира
Цветан Тодоров
Дълг и наслада

Разговори с Катрин Портвен
Превод от френски Тодорина Атанасова
ИК ЛИК, София, 2003
Цена 15,90 лева

Десислава Лилова
Възрожденски значения на националното име
ИК Просвета, София, 2003
Цена 4,50 лева

Кольо Коев
Елементарни форми на всекидневен живот. Макс Вебер и немското социалнонаучно познание в края на XIX - началото на XX век.
ИК Просвета, София, 2003

Дж.М.Кутси
В очакване на варварите
роман
Превод от английски Иванка Томова
Сиела - софт енд паблишинг, София, 2003
Цена 8 лева

Роберт Менасе
Изгонване от рая
роман
Превод от немски Елисавета Кузманова
Издателство Леге Артис, Плевен, 2003
Няма обозначена цена

Филип Солерс
Мистерията Моцарт
Превод от френски Нина Венова
ИК Рива, София, 2003
Цена 7,50 лева

Питър Шугър
Югоизточна Европа под османско владичество (1354-1804)
Превод от английски Николай Аретов
Издателство Кралица Маб, София, 2003
Цена 12 лева

Симеон Янев, Биляна Борисова, Стоян Петков
Атлас на българската литература 1897-1914
ИК Жанет-45, Пловдив, 2003
Цена 35 лева

Борис Минков
И нова, и българска
Издателство Страница, Пловдив, 2003
Няма обозначена цена

Тома Марков
Живот без поезия
ИК Жанет-45, Пловдив, 2003
Цена 3, 50 лева

Виктор Самуилов
Ние, мушмороците
Стихотворения за деца
Художник Яна Левиева
ИК Жанет-45, Пловдив, 2003
Цена 7 лева

Бел. ред. Повече за тези и други значими издания, появили се на Коледния панаир на книгата - в нарочни рецензии, които ще публикуваме през идната 2004 година.