До господин Георги Първанов,
Президент на Република България

Уважаеми господин Президент!
От името на Сдружение на български писатели, ние - членовете на неговия управителен съвет - Ви призоваваме да утвърдите за нов мандат в Съвета за електронни медии (СЕМ) доц. Георги Лозанов.
През всички години на своето участие в регулаторните органи за електронни медии в България доц. Лозанов отстояваше принципни и аргументирани позиции, които бяха позиции и на гражданското общество, на активните неправителствени организации и на мнозинството журналисти. Неслучайно той беше публичната фигура при всички дебати във връзка с конфликтни ситуации в електронните медии, чиито становища стриктно се представяха в телевизионни и радиопредавания и бяха възпроизвеждани с доверие от всички вестници.
Без да е консенсусна фигура сред колегите си от институциите на самата медийна регулация, доц. Лозанов беше безспорният авторитет в съставите на тези съвети.
Вашият избор да утвърдите доц. Георги Лозанов отново в квотата на президента за състава на СЕМ би бил възприет с удовлетворение от различни среди на гражданското общество и би Ви дал възможност като държавен глава да бъдете адекватно представен в тази привличаща общественото внимание и натоварена с важни функции институция.
Надяваме се, че ще се вслушате в нашия глас!

11.12.2003 г., София

С уважение:
Михаил Неделчев, председател
Пламен Дойнов, зам.-председател
Йордан Попов, секретар
Емилия Дворянова, Митко Новков