Венецианско биенале 2003

Изложба на изложбите,
Яра Бубнова

Зрителят - новият Диктатор!,
Виолета Тончева