Eдин гнусен грях
във фокуса на историята


След като публикува нашумялото си изследване "Правенето на секс: тялото и полът от древните гърци до Фройд" (Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, Harvard University Press, 1990), което вече се е появило на френски, немски, италиански, испански, шведски, португалски, японски, китайски и в момента се превежда на румънски, корейски и унгарски, Томас Лакър, историк в Калифорнийския университет в Беркли, решава да се посвети на сериозната, модна, макар и не дотам отрадна тема за паметта и смъртта. Преди да навлезе в нея обаче, ей-така между другото, той отлага паметта и смъртта, за да напише кратко есе за не дотам достолепната, но затова пък като че ли по-отрадна, макар и малко нещо срамотна (откъде ми се яви този език? Дали не е от тайно изчитаните наръчници по полово възпитание от библиотеката на баба ми?) тема за мастурбацията. Резултатът - след над десетгодишен труд - е изследване от 500 страници, което навярно ще конкурира успеха на предходния труд на автора си.
Макар че знае ли човек? Излизането на книгата се забавя, тъй като американската печатница на издателството отказва да я отпечати (no comment). Отпечатват я в Канада, ама не без угрижване за преминаването през митницата. Някои книжарници отказват срещи с автора, тъй като са "семейни". Радиото и телевизията не бързат да го канят...
Какво й е толкова на мастурбацията? В наше време? Когато комай всичко сме видели? След Фройд, феминизма, гей-активизма? След като още от 40-те годни на XX век редица изследвания показват, че всеки или почти всеки го прави? След книги като "Секс за един: удоволствието от себеобичането" (Betty Dodson, Sex for One: The Joy of Self Loving, 1995). Както и в предишната си книга, Лакър впечатлява с изваждането на бял свят на отдавна забравени документи, които обаче хвърлят светлина върху нормите и фантазиите, определяли живота на предходните епохи и оказващи своите потайни въздействия и днес. Повратен момент в културната история на мастурбацията - невинно занимание, на което никой до този момент не обръща кой знае какво внимание, макар и да не го и възхвалява (така например, в Дантевия ад мастурбатори няма) - се оказва съчинението от 1712 година - внимание! Следва заглавието! - "Онания или Гнусният грях на себемърсенето и неговите зловещи последици, с оглед на двата пола, с духовни и физически съвети за онези, които вече са си навредили с този отвратителен навик. Както и с навременно предупреждение към младежта на нацията от двата пола." Според Лакър авторът на този трактат е Джон Мартен, който вече имал пикантно съчинение за венерическите болести и бил надлежно оковаван за непристойност. Той постигнал със съчинението си за мастурбацията (няма как да навлезем тук в темата за самия термин, погрешното название "онанизъм" и пр.) огромен търговски успех и го преиздал придружено с ... лекове.
Обвързването на мастурбацията с всевъзможни болести и масовото приемане на тази фантастична връзка, която оттук насетне ще се множи от трактат в трактат, е тук загадката. Според Лакър обяснението на Фуко, което изследва метаморфозите на властта през XVIII век и делегирането на нарастващ контрол върху вътрешния живот на индивида на "професионалисти", е недостатъчно. Лакър настоява върху връзката с просветителския идеал за правото на частно пространство, на въображение, на индивидуална свобода и с произтичащите от този идеал рискове. Затъвайки във фантазиите си, мастурбаторът губи връзка с реалността. Масираното обвързване на литературата с мастурбацията е една от впечатляващите теми на Лакър. Все пак книгата повдига повече въпроси, отколкото предлага отговори. Защо темата е все още табу? Защо, от друга страна, не е дотам табу? Какво се случва между все по-интимните механизми на властта, която движи телата ни, и рисковете, пред които ни поставя съществуването на другия? Вече не грях, но все още срамна тайна, мастурбацията се оказва тема за солиден културно-исторически труд, но и възможен подстъп към метаморфозите на собствената ни епоха. Самата тази възможност е показателна.

Миглена Николчина

Редактор на рубриката доц. д-р Миглена Николчина


Хетерология


Thomas W. Laqueur. Solitary Sex. A Cultural History of Masturbation. New York: Zone. 2003.