Изборът на "Култура"


Йосиф Бродски
За скръбта и разума
Превод от английски Аглика Маркова, Александра Велева, Валентин Кръстев, Зорница Христова, Иван Тотоманов, Кристин Димитрова
Факел Експрес, 2003
Цена 11, 90 лева


Повече за англоезичните есета на Йосиф Бродски - в следващ брой на вестника.