Отиде си

Александър Костов
(1927 -2004).

Той беше отговорен секретар на "Народна култура" в началото на 80-те години.
Беше чист човек. Честен и последователен дори в заблудите си. Беше оптимист до края си.
Вечна му памет.


Христо Буцев