Мария Василева:
Усилията ми на куратор и уредник в Софийската градска художествена галерия миналата година бяха насочени към три основни проекта: изложбата "EXPORT-IMPORT. Съвременно изкуство от България" (в СГХГ), "Място за срещи. Изложби и дискусии в едно общо пространство" (в СГХГ) и участието ми в проекта на секция живопис към СБХ "10х5х3" ("Шипка" 6). Позволявам си да отбележа и трите, защото техният успех се дължи на съвместни усилия между колеги и културни институции. Обективно преценявам проекта "EXPORT-IMPORT" като много успешен. Макар и подборът на включените автори да е кураторско решение и в този смисъл да е оспорим, изложбата като продукт представляваше изцяло завършен организъм. Тя имаше каталог (финансиран от Министерството на културата), проведени бяха 4 лекции и една голяма дискусия (организирани с помощта на Центъра за култура и дебат "Червената къща") и получи широк отзвук в медиите, както и дебат с продължение (на страниците на в. Култура). "Място за срещи" е поредната инициатива на СГХГ, осъществявана в партньорство с "Червената къща" (и с подкрепата на Швейцарската културна програма Pro Helvetia). Отделянето на специално пространство, създаването на галерия в галерията, в която да бъдат показвани само млади художници, представени от млади куратори е проект с широк ефект в общественото пространство. Изложбата "10х5х3" показа любопитен сблъсък на кураторски идеи, поколения и школи. Лично аз се чувствах комфортно в тази изложба независимо от бариерите между отделните представяния или тъкмо поради това.
Изминалата година беше богата на юбилейни изложби, респектиращи с размаха си (понякога прекален). Запомнила съм с различни чувства тези на Магда Абазова (НХГ), Сирак Скитник (НХГ), Васил Симитчиев (СГХГ), Светлин Русев (СГХГ), Станислав Памукчиев (СГХГ), Илия Петров (Шипка 6), Стоян Сотиров (Шипка 6) и др.
От самостоятелните изложби ще отбележа тези на: Иван Русев (НХГ), Юлиян Табаков (Червената къща), Rassim (АТА център/ИСИ-София), Алла Георгиева (АТА център/ИСИ-София), Кирил Прашков (АТА център/ИСИ-София), Правдолюб Иванов (АТА център/ИСИ-София), акцията на Лъчезар Бояджиев "Бригадата на Стефан (и зетьове)" на фасадата на НХГ, ревюто на Мариела Гемишева в Пожарната, пърформанса на Боряна Драгоева в НХГ.
Груповите изложби почти отсъстваха от пейзажа. Две със сигурност помня добре: "Mors Impossiblis" с куратор Борис Костадинов (в празни офиси на ул. "Екзарх Йосиф") и пътуващият международен проект "Не/Ограничени граници", показан на рекламни камиони.
Миналата година беше много успешна за редица български художници, поканени да участват в Балканските изложби на Харолд Зееман и Рене Блок. Не мога да отмина голямата ретроспектива на Недко Солаков "A 12 1/3 (and even more) Year Survey", открита в края на 2003 г. в центъра за съвременно изкуство Казино Люксембург и пътуваща тази пролет към Малмьо, Швеция, а после и към Линц, Австрия.