Светла Петкова:
2003 година беше динамична и изпълнена с много и разнообразни събития. Като се започне с факта, че няколко галерии си отидоха след шумни скандали и при недокрай изяснени обстоятелства - XXL, чиято липса все още се чувства, и особено "Крида арт". Други, като галерия "Александър", изчезнаха тихо и безпаметно. Но се появиха 7 нови. Сред тях сериозни позиции вече заемат "СИБАНК", "Белия квадрат", "Арт алея", "ADS", "Арте".
Сред частните галерии водещи позиции продължава да заема АТА Център, който премина под ръководството на Института за съвременно изкуство. С изложбите на Алла Георгиева, Правдолюб Иванов, Лъчезар Бояджиев и Кирил Прашков ясно беше заявена посоката, в която галерията ще се развива.
2003 беше подчертано година на ретроспективите. Сред тях на първо място поставям изложбата на Сирак Скитник (НХГ). Освен нея бих отличила и тези на Илия Петров, Стоян Сотиров, Златю Бояджиев, Борис Денев (всички на "Шипка" 6). С изложби бяха отбелязани и много юбилеи - на Магда Абазова (НХГ), Станислав Памукчиев (СГХГ), Николай Майсторов (Великотърновска галерия), Светлин Русев (СГХГ)... Сред тях особени адмирации заслужава изложбата на Магда Абазова.
Сред самостоятелните изложби на първо място поставям скулптурната "инсталация" на Иван Русев (НХГ). Събитийни бяха и представянията на Rassim, "Корекции 2", (АТА Център); Васил Симитчиев (СГХГ); Виктор Белмустаков, Кукумицини (НХГ).
Нивото на българското модно изкуство беше защитено от провокативното ревю на Мариела Гемишева в Пожарната, допълнено от представянето на първите дипломанти от специалност "Мода" на НХА в СГХГ.
Сред съвместните изложби като най-силна се очертава кураторската "10х5х3" ("Шипка" 6), инициирана от СБХ. След нея поставям изложбата "EXPORT-IMPORT" (СГХГ) с куратор Мария Василева, за която като че ли се говори най-много и най-продължително през годината.
За оригинално представяне на произведения в пространството първо място зa мен печели проектът "Не/Ограничени граници". Рекламни камиони показаха в София международен балкански проект (куратор за България Яра Бубнова). Проектът на Мария Василева в СГХГ "Изложби и дискусии в едно общо пространство", започнал в края на годината, е добър като замисъл.
Важните книги: Чавдар Попов, "Тоталитарното изкуство"; Вера Динова-Русева, "Анна Хен-Йосифова"; Милена Георгиева, "Южнославянски диалози на модернизма" и "Дечко Узунов. Памет и забрава" със съставители Аделина Филева и Ирина Генова.